Sperre kort
Vår døgnåpne sperretelefon kan du nå på nummer 22 65 83 16.
Kontakt oss
First Card Kundeservice har åpent fra kl 08:00 - 17:00 mandag til fredag.
Telefon: 22 65 83 16
Faks: 22 65 83 17
E-post: Benytt Meldingstjenesten i Mitt Kort Online
Spørsmål og svar:Vanlige spørsmål og svar
Om oss
First Card utstedes av Nordea Bank Abp, filial i Norge, First Card,
PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Organisasjonsnummer NO 920 058 817 MVA Foretaksregisteret
Generelle vilkår for bruk av First Card sine nettsider

1. Behandling av personopplysninger
Frist Card utstedes av Nordea Bank Abp, filial i Norge.

Nordea Bank Abp, filial i Norge ("Nordea" eller ”banken”) har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med konsesjonsvilkårene og personopplysningsloven med forskrifter.

Nordea er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Nordea er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger.

Nordea har utarbeidet egne regler for bruk av personopplysninger, se Bankens personvernregler

2. Cookies
Denne nettsiden inneholder såkalte cookies.

En cookie er en liten tekstfil som oppbevarer dataene dine fra siden du er inne på. Tekstfilen inneholder informasjon og brukes for eksempel for å gjøre det lettere å bruke nettsiden.

Det er to typer cookies. Den ene typen sparer filen på PCen i lengre tid. Den brukes for eksempel til funksjoner som sier noe om hva som er nytt siden sist brukeren var inne på den aktuelle siden. Den andre typen cookies, de såkalte session cookies, lagres bare midlertidig mens du er inne og surfer på en side.

I Nordea brukes cookies for at besøksstatistikken vår skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten for våre brukere. En forutsetning for å kunne bruke våre nettbanktjenester er at du aksepterer bruken av session cookies. Disse cookies gjør at du kan gjøre bankforretningene på en enklere og smidigere måte. De forsvinner når du logger deg ut av tjenesten.

Hvis du ikke vil akseptere bruken av cookies, kan du gjøre om innstillingen på nettleserens sikkerhetsinnstillinger. Merk at dette medfører at du ikke kan utføre dine ærend i First Card Online.

3. Forholdsregler mot bedrageri
Nordea oppfordrer alle sine kunder til å sørge for god datasikkerhet på den datamaskin som brukes til Nordeas nettbanktjenester. Det vil si at en har et bevisst forhold til innstilling av datamaskinens brannmur og at en har et oppdatert virus- og antispywareprogram. Vær oppmerksom dersom påloggingssiden i Nettbanken har endret utseende eller det etterspørres annen informasjon enn det du normalt opplever. Banken har opplevd at kriminelle forsøker å bedra banken/bankens kunder ved å lokke kunder til å oppgi personlig kode og passord på en nettside som kan minne om Nordeas.

Husk at alle personlige koder og passord må holdes hemmelig, også overfor personer som oppgir å representere banken eller myndighetene. Bankens ansatte vil aldri etterspørre slik informasjon. Nordea oppfordrer også alle sine kunder til ikke å ha det personlige passordet nedskrevet og til varsomhet med hensyn til hvor kodebrikken oppbevares.

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor at sensitive opplysninger ikke sendes ved e-post. Benytt heller vår online tjeneste: First Card Online

4. Forbehold med hensyn feil og liknende på Nordeas nettsider
Nordea anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Nordea fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot banken.

Den informasjonen som finnes på nettsidene skal ikke anses som et konkret tilbud om kjøp eller salg eller som en anbefaling i noen henseende, herunder som anbefaling for enkelte tjenesteleverandører, om ikke banken uttrykkelig har informert om at dette er tilfellet.

5. Linker
De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov.

Nordea påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

6. Immaterielle rettigheter
Nordea har alle immaterielle rettigheter til nettsidene, og uautorisert bruk av innholdet på sidene er ikke tillatt. Norsk rett regulerer forholdet mellom Nordea og brukere av nettstedet firstcard.no og eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.
First Card - Postboks 1166 Sentrum - 0107 Oslo, Generelle vilkår